Nå er det kvinnene som leder an

Nå er det kvinnene som leder an

Ikke overraskende er det kvinner som historisk har blitt mest utsatt for negative effekter av andre menneskers alkoholbruk. Derfor er det interessant å se hvordan kvinner i den vestlige verden i dag bærer frem NoLo-trenden ved å velge drikke med «No or Low Alcohol».

Kvinner er mest utsatt 

Én av tre kvinner i verden utsettes for vold fra sin partner, og alkohol er en medvirkende årsak i 65 prosent av tilfellene. Det kommer fram i rapporten ‘Alcohols’ impact on the rights of women and children in the global south’. Den er publisert av FORUT og skrevet av Anne-Marie Laslett og Megan Cook ved Centre for Alcohol Policy Research ved La Trobe University i Melbourne. 

Det er flere typer negative konsekvenser for kvinner og barn av egen og andres alkoholbruk. Det kan være finansielle konsekvenser gjennom tap av inntekt eller forbruk av knappe ressurser i husholdet. Alkoholbruk er også sterkt knyttet sammen med både fysisk og psykisk vold i nære relasjoner, og bidrar dermed til følelse av frykt og utrygghet, ofte med kvinner som offer.  

Bildet er hentet fra en artikkelen «Alkohol – et frikort for vold mot kvinner?» fra nettsiden til FORUT

En bevisst strategi fra alkoholindustrien 

De siste tiårene har en av alkoholindustrienes ledende markedsføringsstrategier vært å spille på eksisterende kjønnsnormer for å kunne selge stadig mer. Alkohol blir fremstilt som et symbol på menns frihet og mandighet. Dessverre ser vi at selskapene ofte velger å spillede skadelige maskulinitetsnormene som bygger opp under menns dominans over kvinner og en fremheving av kvinner som seksuelle objekt for menns nytelse.  Spesielt i land med svak alkohollovgivning og en ikke-eksisterende alkoholpolitikk, kombinert med lav grad av likestilling mellom kjønnene, bidrar dette til økt risiko for vold mot kvinner. 

 

I Norge har vi heldigvis strenge regler for reklame og forbud mot markedsføring av alkohol, men å se på hvordan industrien og kjente merkevarer opptrer i andre land sier noe om holdninger, strategier og mål de har også her i det relativt trygge nord.

 

Kvinnelige trendsettere 

I Norge og andre deler av den vestlige verden har kvinners forhold til alkohol gått fra å være prisgitt deres mannlige relasjoners forhold til alkohol, til å selv være forbrukere og målgruppe for alkoholindustrien. Mange kvinner har kopiert mye av det mannlige og etablerte drikkemønsteret, godt hjulpet av alkoholreklamens fremstillinger. Men det er fortsatt kvinnene som lider mest av andre menneskers alkoholbruk, både i vår vestlige verden og i andre land som ligger langt bak oss i tid når det gjelder utvikling på området.  

 

Nå er det kvinnene som leder an

Foto: Reklame for Budweiser fra 1950-tallet og ny versjon fra 2019.

I dag er det kvinner i den vestlige verden som leder an NoLo-trenden. Disse kvinnenes valg betyr mye for mange andre enn dem selv. Med en fremvekst av en kultur der det blir stadig mer akseptert – og faktisk både trendy og ettertraktet – å velge alkoholfri drikke- og festkultur, ser vi at også menn som vokser opp i den vestlige verden i dag får et mer bevisst forhold til alkohol og hvordan den påvirker egne beslutninger, handlinger og rollemønstre. En trendy mann i dag velger gjerne alkoholfritt og har et ansvarlig og bevisst forhold til alkohol. 

Gutta kommer etter, industrien likeså 

NoLo-trenden er helt klart størst blant kvinnene, men stadig flere menn velger å avstå fra alkohol fordi de er opptatt av egen helse. De vil være til stede i eget og andres liv på en mer bevisst og ansvarlig måte og de ønsker ikke å utsette seg for noe som kan få dem til å ta dårlige valg. Siden stadig flere både kvinner og menn velger å drikke mer ansvarlig og gjerne velger alkoholfritt, har utvalget av alkoholfritt øl, vin, mocktails m.m. blitt stadig større. 

 

Alkoholindustrien har også begynt å reklamere mer for sine alkoholfrie produkter. Riktignok er målet ofte å få oss til å drikke mer alkoholfritt øl i tillegg til den alkoholholdige ølen vi allerede drikker, men det er likevel et positivt tegn. Det er også positivt at det ser ut til å bli stadig mindre aksept for alkoholforbruk som fører til fyll med mulig fare for ulykker, uanstendig opptreden og annen uønsket adferd. Det gjenspeiles også i enkelte reklamer fra Heineken, som du kan se i videoen under, og andre drikkeprodusenter, hvor de oppfordrer til ansvarlig drikkekultur og at det er naturlig å velge alkoholfritt ved flere anledninger. 

Ditt valg betyr noe for andre! 

Så, kjære leser, og spesielt om du er kvinne: Vær stolt av den du er og stå opp for deg selv. Ikke aksepter eller kopier andre menneskers drikkemønster eller alkoholforbruk helt ubevisst. Det fins utrolig mye godt å drikke og utallige måter og komme i godt humør, døyve sorger eller knytte relasjoner med andre mennesker på, uten at alkohol behøver å være inkludert. Vis heller solidaritet med dine medsøstre som utsettes for konsekvensene av andre menneskers alkoholbruk og velg hva du har i glasset ditt med omhu. 

Relaterte artikler