Hva er drikkepress?

Hva er drikkepress?

«Hæ, drikker du ikke alkohol? Hvorfor ikke?». Norge er blant de landene i Europa der flest mennesker drikker alkohol. De som ikke drikker alkohol skiller seg derfor ut, og kan ofte bli møtt med spørsmål om hvorfor.
Skrevet av Bo-Nicolai Gjerpen Hansen, prosjektleder for DNT – Edru Livsstil og Bjørnar Grønhaug, kommunikasjonsrådgiver i IOGT.
Må ha en gyldig grunn!

Norge er blant de landene i Europa der flest mennesker drikker alkohol. De som ikke drikker alkohol, vil derfor ofte skille seg ut og blir møtt med spørsmål om hvorfor. «Er du gravid? Kjører du bil? Er du religiøs? Har du problemer?»

Mange forventer at det skal være en spesiell grunn til at en ikke drikker alkohol, men de som ikke drikker kan ganske enkelt ha tatt et valg om å ikke drikke alkohol. Noen liker det bare ikke, mens andre kan ha helt andre grunner. Uansett er dette en privatsak og det kan oppleves ubehagelig å måtte svare på spørsmål om hvorfor en ikke drikker.

Drikkepress kan være så mangt

Drikkepress kan være alt fra et direkte spørsmål eller reaksjoner, til hvordan en servitør tar imot bestillingen din på utestedet eller restauranten. Det kan også handle om hvordan venner og kollegaer inkluderer deg, eller at noen direkte forsøker å overtale, presse eller overbevise deg om å drikke alkohol. 

Vi kan også oppleve drikkepress uten at noen henvender seg til oss direkte. Det kan for eksempel skje når vi befinner oss i en setting der andre uttrykker en forventning om at det skal drikkes alkohol – uten å presisere at dette er et valg. Det kan være måten drikkemenyen presenteres på eller at velkomstdrinken på en fest inneholder alkohol uten at det tilbys et alternativ.

Under disse omstendighetene kan det oppleves vanskelig å skille seg ut og si nei til alkohol. Dette fordi vi føler oss annerledes enn alle andre, og kan bli usikre på om vi blir sett på som likeverdige medlemmer av gruppen. Det burde egentlig være lett å bare si nei, men ofte er det ganske vanskelig. Hvorfor er det slik?

Mennesker er sosiale dyr

Vi mennesker har utviklet oss gjennom tusener av år til å klare oss i samfunn og i grupper. Det gir derfor mening at vi har et følelsesliv som driver oss mot fellesskap, og unnviker isolasjon eller utstøting. Dette fellesskapet støtter rett og slett opp om vår evne til overlevelse. Samtidig kan frykten for sosial avvisning få oss til å gjøre ting vi egentlig ikke vil, fordi ønsket om å være med i gjengen akkurat der og da veier tyngre enn andre hensyn.

Mange velger ofte en mellomløsning, og later derfor som at de drikker. Kanskje tar de imot velkomstdrinken, men setter den fra seg uten å ha drukket noe, når ingen ser. Eller de har eplemost i et vinglass slik at det ser ut som om de drikker hvitvin. Andre velger å bestille alkoholfritt øl og holder over eller fjerner etiketten som avslører at det er alkoholfritt. 

Frykten for å være annerledes  

Som sosiale dyr er vi mennesker vant til å forholde oss til normer. Vi stiller oss gjerne spørsmål som «ville jeg fortsatt bli akseptert dersom jeg viste meg sånn som jeg egentlig er?». Svaret er at det vet vi ikke før vi tester det ut. Historien har vist at det ofte er veldig mange fler enn bare én som går og bærer på noe de ikke tør å vise frem for resten av verden. Men vi ser også at etter hvert som flere tør å stå frem med noe, blir dette mer og mer akseptert.

Drikkepress kan være godt ment

Mennesker er ofte ambivalente, det vil si at vi har motstridende følelser og holdninger til bestemte saker eller personer. De fleste av oss er klar over at alkohol har negative effekter. Man har kanskje også opplevd de negative sider ved alkoholrusen – for eksempel at formen er dårlig dagen derpå. Samtidig kan vi velge å drikke, vel vitende om at andre kan veie de negative sidene ved å drikke tyngre enn vi gjør selv.   

Alkohol er i tillegg politisert, og vi vet at det kan være noen  som syns at vi tar et dårlig valg – spesielt om man drikker veldig mye. Da kan vi også frykte å ikke bli akseptert, eller at noen avviser oss. Men om alle er med på det, så kan ingen dømme oss. Kanskje synes vi alkohol er veldig gøy og ønsker å dele det vi liker med andre, men så blir vi for ivrige.

Drikkepress kan altså komme fra en god intensjon – den som drikker alkohol vil inkludere deg og ha deg med, eller er redd for å skille seg ut og bli avvist selv. Dette kan være viktig å huske på når du opplever drikkepress. Om du vil at andre skal respektere ditt valg, må du på samme måte respektere deres valg. 

Hvordan forhindre drikkepress?

Hvordan kan vi gjøre det lettere for folk å si nei til alkohol, og hvordan kan vi være sikre på at vi har en fest uten drikkepress?  

Unngå alltid å spørre hvorfor noen ikke drikker –  spesielt i en sosial sammenkomst. Dette er en privatsak, svaret kan være komplisert og noe man ikke ønsker å fortelle om mens andre hører på. La folk ta sine egne valg og inviter dem med på festen for den de er, uavhengig av hva de drikker eller ikke drikker. De som ikke drikker er forøvrig ofte gode å ha på fest fordi de holder ut lenger, kan stille opp om noe skulle skje, og de glemmer ikke like fort hva dere snakker om. 

 

Noen enkle tips for å bli kvitt drikkepress:

Les mer om hvordan du kan svare på drikkepress i denne artikkelen: Hva kan du svare når noen spør hvorfor du ikke drikker alkohol?

Relaterte artikler